fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

24 Fév , 2015  

Tompoko,
Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika mpianakavin’ny finoana fa nodimandry ny Zoma 20 Febroary teo ny dadan’i Beby.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka ny fianakaviany ahazoana fiononana feno sy fampaherazana avy @ Jesosy Tompontsika.
Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.
Misaotra tompoko.

Jaona 17:24
« Ray ô, tiako mba ho any Amiko amin’ izay itoerako koa ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia Ahy Ianao, talohan’ ny nanorenana izao tontolo izao. »

, ,


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *