fkmsm,nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

11 Juil , 2018  

«Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha-mitomany amin’izay mitomany” (Romana 12: 15)»

Miarahaba antsika rehetra, amin’ny maha iray antsika ao amin’ny Tompo dia amin’alahelo lehibe no ilazana aminartsika fa nodimandry ny zandrin’i Liva faralahy.

Vaovao mampalahelo faha-roa, nodimandry koa ny maman’i Nivo.

Efa lasa any Madagasikara izy ireo dia mangataka antsika hitondra antsika hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

, , , , , , , ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

30 Avr , 2018  

« Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. » I Jaona 5 : 4

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesna antsika fa nantsoin’ny Ray hody any Aminy, ny mpanompony :

Dr. Henri Rasata RANAIVOSON

Ny Alatsinainy 23 Aprily 2018.

Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka ny fianakaviany ahazoana fiononana feno sy fampaherazana avy @ Jesosy Tompontsika.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

10 Jan , 2018  

« Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » Psaume 46.2

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo dia amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika  fa nidaosiny fahafatesana  ny zandrin’i Honitra:  Wilson RAKOTOVAO.

Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

8 Déc , 2017  

« Miaraha miory amin’izay miory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo dia amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika fa nodimandry tamin’ny Alatsinainy 4 Desambra  ny vadin’i Mme Martine.

Hisy ny fotoana hahafahantsika manao ny famangiana aty REIGNIER aminy alahady ho avy izao amin’ny 2 ora sy sasany ka hatraminy 7 ora hariva. (527 Rue de La Gare 74930 Reignier ).
Dia mbola afaka mampahery sy mamangy ny fianakaviana koa ny Alatsinainy 11 Desambra amin’ny 1 ora tolak’andro  any aminy Chapelle du Cimetière St George.
Ary ny lamesa fanaovam-beloma farany dia  amin’ny 1 ora sy sasany.
Adresse :
Cimetière de Saint-Georges
Misaotra indrindra Tompoko
Tine sy ny fianakaviana
—-

Bonjour à tous!

Nous vous transmettons ce faire-part du décès du Gaetano, mari de Mme Martine.
Son incinération aura lieu le lundi 11/12/17 après une messe à La Chapelle Au Cimetières de Saint-Georges, Avenue du Cimetière 1
1213 Petit-Lancy a 13h30. Nous pourrons lui rendre hommage à partir de 13h =>13h20.
Pour ceux qui veulent témoigner leurs condoléances, la famille de Tine pourra vous recevoir le dimanche 10/12/17 chez nous Au 527 Rue de La Gare 74930 Reignier.
Que d’une manière ou d’une autre, notre prière l’accompagne dans ce passage vers le Père, unis dans une espérance profondément fraternelle.
MERCI beaucoup.
Famille de Mme Martine

,

Announcements,fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

17 Août , 2017  

« Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no nahatoy izao ahy… » 1 Kor 15:10

Amin’ny alahelo lehibe nefa koa amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hilazana anareo fa nodimandry tamin’ny  15 aogositra 2017 i dadan’i Hubert sy Mamy rehefa nivahiny teto nandritra ny 93 taona.

Mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

Ny FKMSM dia miara-ory tanteraka ary mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.

,