fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

30 Avr , 2018  

« Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. » I Jaona 5 : 4

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesna antsika fa nantsoin’ny Ray hody any Aminy, ny mpanompony :

Dr. Henri Rasata RANAIVOSON

Ny Alatsinainy 23 Aprily 2018.

Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka ny fianakaviany ahazoana fiononana feno sy fampaherazana avy @ Jesosy Tompontsika.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

10 Jan , 2018  

« Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » Psaume 46.2

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo dia amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika  fa nidaosiny fahafatesana  ny zandrin’i Honitra:  Wilson RAKOTOVAO.

Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

8 Déc , 2017  

« Miaraha miory amin’izay miory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo dia amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika fa nodimandry tamin’ny Alatsinainy 4 Desambra  ny vadin’i Mme Martine.

Hisy ny fotoana hahafahantsika manao ny famangiana aty REIGNIER aminy alahady ho avy izao amin’ny 2 ora sy sasany ka hatraminy 7 ora hariva. (527 Rue de La Gare 74930 Reignier ).
Dia mbola afaka mampahery sy mamangy ny fianakaviana koa ny Alatsinainy 11 Desambra amin’ny 1 ora tolak’andro  any aminy Chapelle du Cimetière St George.
Ary ny lamesa fanaovam-beloma farany dia  amin’ny 1 ora sy sasany.
Adresse :
Cimetière de Saint-Georges
Misaotra indrindra Tompoko
Tine sy ny fianakaviana
—-

Bonjour à tous!

Nous vous transmettons ce faire-part du décès du Gaetano, mari de Mme Martine.
Son incinération aura lieu le lundi 11/12/17 après une messe à La Chapelle Au Cimetières de Saint-Georges, Avenue du Cimetière 1
1213 Petit-Lancy a 13h30. Nous pourrons lui rendre hommage à partir de 13h =>13h20.
Pour ceux qui veulent témoigner leurs condoléances, la famille de Tine pourra vous recevoir le dimanche 10/12/17 chez nous Au 527 Rue de La Gare 74930 Reignier.
Que d’une manière ou d’une autre, notre prière l’accompagne dans ce passage vers le Père, unis dans une espérance profondément fraternelle.
MERCI beaucoup.
Famille de Mme Martine

,

Announcements,fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

17 Août , 2017  

« Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no nahatoy izao ahy… » 1 Kor 15:10

Amin’ny alahelo lehibe nefa koa amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hilazana anareo fa nodimandry tamin’ny  15 aogositra 2017 i dadan’i Hubert sy Mamy rehefa nivahiny teto nandritra ny 93 taona.

Mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

Ny FKMSM dia miara-ory tanteraka ary mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.

,

détente | ala-voly,fkmsm,kermesse,projet | tetikasa,solidarité | sosialy

Misaotra sy mankasitraka Tompoko ! Avec tous nos remerciements !

12 Sep , 2016  

 

Am-pifaliana tokoa no isaoranay anareo eram-po sy eran-tsaina noho ny fanontronanareo anay tamin’ny sakafo izay nokarakarainay ho fanohanana ny tetikasan’ny Fiangonana FKMSM any Madagasikara.
Manan-danja lehibe tokoa ny voa izay nafafinareo, mankasitraka tompoko!
Ilay Andriamanitra manakarem-pahasoavana anie mbola hameno ny sompitrareo sy hitahy anareo.
Misaotra koa an’ireo izay nitondra am-bavaka ny fotoana na dia tsy afaka tonga aza. Manome fotoana anareo sahady izahay hiaraka hanohy ny ezaka amin’ny herin-taona.
Mirary soa indrindra

Ny vaomieran’ny Tetik’asa

————

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation au repas que nous avons organisé pour soutenir les projets de la FKMSM à Madagascar.
Les graines que vous avez semées sont d’une grande valeur, mille mercis!
Que le Dieu de l’abondance garnisse encore votre grange et vous bénisse.
Merci également à ceux qui ont porté ce moment en prière même s’ils n’ont pas pu se déplacer. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine!

L’équipe des Projets

, , ,