nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

12 Juil , 2016  

Filazana manjo Mbola

« Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho »

2 Timoty 4 : 7

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika fa

ny dadan’i Manitra, Mbola sy Miangalisoa ary Andry dia nodimandry ny 9 Jolay 2016.

Alefa amintsika ny faire-part ho fampandrenesana sy hiarahana mitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Ny FKMSM dia miara-ory tanteraka ary mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.

 

, ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

28 Août , 2015  

Amin’ny Finoana sy Fanantenana ny Fitsanganana ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika mpiara-mivavaka :

jaona

Mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

_______

Une cérémonie religieuse d’adieu qui se déroulera ce samedi 29 Août 2015 à 10h00 au FUNÉRARIUM DE VITRY SUR SEINE sis 49 quai Jules Gesdes VITRY SUR SEINE.

 » Ny voarain’Andriamanitra ary, ka afaka taty
An-tany be mahory dia lasa nody fa tsy maty tsy akory. »

Fihirana FFPM 676

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

24 Fév , 2015  

Tompoko,
Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika mpianakavin’ny finoana fa nodimandry ny Zoma 20 Febroary teo ny dadan’i Beby.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka ny fianakaviany ahazoana fiononana feno sy fampaherazana avy @ Jesosy Tompontsika.
Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.
Misaotra tompoko.

Jaona 17:24
« Ray ô, tiako mba ho any Amiko amin’ izay itoerako koa ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia Ahy Ianao, talohan’ ny nanorenana izao tontolo izao. »

, ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

5 Fév , 2015  

 

« Miaraha miory amin’izay miory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo dia amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika fa namoy ny zanany lahy i Mr Sasa sy i Mme Noro.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery  ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

« Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » Psaume 46.2

http://sosialy.fkmsm.ch

, ,

culte | fivavahana,fkmsm,solidarité | sosialy

17|08|14 – FOTOAM-PIVAVAHANA / CULTE [ #LAUSANNE – CH] À 15H

12 Août , 2014  

Ny fotoam-pivavahana manaraka ao amin’ny  FKMSM izay tarihin’ny pretra Francky Adèle  dia hatao ny

alahady 17 Aogostra 2014, amin’ny 3 ora tolakandro

ao amin’ny fiangonana Ecublens, Place du Motty 1, 1024 Ecublens (VD)

Fanazavana fanampiny : komity@fkmsm.ch 

 

Le prochain culte de la CCMSE qui sera dirigée par le prêtre  Francky Adèle, aura lieu

ce dimanche 17 août 2014 à 15h

au temple protestant d’Ecublens, Place du Motty 1, 1024 Ecublens (VD)

Information suplémentaire : komity@fkmsm.ch