fkmsm

Retraite spirituelle FKMSM : 21-22 novembre 2015, Chalet du Chamois, 1637 Charmey

20 Nov , 2015  

FKMSM

Retraite Spirituelle

« Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa », Efesiana 4:5

Manasa anao hanatrika ny Retraite Spirituelle karakarain’ny FKMSM izay hatao
ny sabotsy sy alahady,  21 – 22 novambra 2015
ao Chalet du Chamois, Vallée de Motélon, 1637  Charmey, en Gruyère (FR)

Ny fotoana dia hanombo ka ny sabotsy 21 novambra, amin’ny 10 ora maraina

Ny programa mandritra ny Retraite spirituelle :
– Fampianarana mifandraika amin’ny Teny faneva faha-30 taonan’ny FKMSM
– Fotoam-piderana
– Fotoam-pivavahana
– Asa sy Fampaherezana ho an’izay maniry

Ny saran-dasy:
30 CHF ho an’ny olon-dehibe,
10 CHF ho an’ny 7-16 taona.
Tsy mando a sarandasy ny zaza latsaky ny 6 taona.

Fitaovana entin’ny mpilasy:
– Baiboly sy fihirana
– Fitaovana fandraisana an-tsoratra
– Sac de couchage
– Fonon’ondana
– Fonom-pandriana
– Sakafo ny sabotsy 21 novambra 2015, atoandro (repas canadien)

Ny fanazavana fanampiny dia azo amin’ny fanoratana mivantana amin’ny kom ity.

Ho aminao sy ny ankohonanao anie ny Fiadanana sy Fitahiana avy amin’ny Tompo.

Ny komity: comite@fkmsm.ch

, , ,

bénédiction | fahasoavana,divers | samihafa,fkmsm,nouvelles | vaovao

FKMSM 25ème | Faneva

24 Nov , 2010  

« Izay miray amiko … dia mamoa be izy. »

Jaona 15: 5b

« Celui qui demeure en moi … celui-là porte beaucoup de fruit. »

Jean 15,5b

, , , , , , , , , , , ,

bénédiction | fahasoavana,divers | samihafa,fkmsm,nouvelles | vaovao

FKMSM 25ème | Hira faneva

12 Nov , 2010  

HIRA FANEVAN’NY JOBILY FAHA-25 TAONAN’NY FKMSM
“Izay miray amiko … dia mamoa be izy”
Jaona 15: 5b

noforonin’Andriamatoa RABEMIAFARA Razafimamonjy

Cliquer avec le bouton droit pour télécharger

Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruit. Jean 15,5b

, , , , , , ,

bénédiction | fahasoavana,divers | samihafa,fkmsm,nouvelles | vaovao

Tsangambato FKMSM 25ème | Tonga ny Mazava III

24 Sep , 2010  

Fiangonana Krisitiana Malagasy eto Soisy sy ny manodidina

dia manolotra anareo ny boky

Ny Fiangonana Kristiana :
Tonga ny Mazava III

N

oho ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia feno 25 taona ny niorenan’ny Fiangonana Kristiana Malagasy eto Suisse sy ny manodidina. Ny FKMSM, araky ny fanafohizan-teny ahafantaran’ny maro azy, dia nipoitra avy tamin’ny fanirian’ireo Malagasy nonina tao Suisse fahizany – notarihin’ireo Komity voalohany dia i Pastora Rabemanantsoa Noël mivady, Itompokolahy Robel Blaise, Raharison Aimé, Jaona Emile, Andriamasy Léon, Robel Olga ary Eggiman Angeline – hiaraha-mivory, hidera an’Andriamanitra amin’izay fomba efa mahazatra azy, amin’ny vavaka sy hira amin’ny teny malagasy.

Hatry ny niorenan’ny FKMSM tamin’ny taona 1985 ka mandrak’androany dia miverina matetika ny fanontaniana hoe: “Moa tena Fiangonana marina ve ny FKMSM?”. Ho an’ireo mpiangona ao moa dia ENY mazava ny valin-teny satria ny fanarahana an’Andriamanitra, amin’ny alàlan’ny fanajana sy fampianarana madio ny Soratra Masina ary ny fizaràna marina ny Sakramenta, no antony ivoriany ao. Ho an’ny olona sasany kosa, Kristiana tsotra na mpitondra fivavahana, dia fikambanana (“association”) ny FKMSM fa tsy azo antsoina hoe Fiangonana satria tsy miankina amin’ireo Fiangonana samihafa misy any Madagasikara, toy ny EKAR, FJKM, FLM, Advantista, ary Anglikana.

Mitondra valiny momba io fanontaniana io Pastora RABEMANANTSOA Noël amin’ity boky ity, amin’ny alàlan’ny famelabelarana ny atao hoe “Fiangonana Kristiana”, arak’izay voalaza ao amin’ny Soratra Masina.

Isaorana Andriamanitra naniraka ny mpanompony hanao izany asa masina izany, ary mankasitraka an’i Pastora RABEMANANTSOA Noël nanaiky nampiasa ny talenta nomen’ny Tompo azy ho amin’izany.

Koa am-pifaliana no anoloran’ny FKMSM ity boky ity ho isan’ny tsangam-baton’ny fankalazana ny faha-25 taona niorenany. Tsy ho an’ny mpiangona ao amin’ny FKMSM irery ihany anefa ny boky, fa ho an’ireo Kristiana tsy an-kavanavaka izay mijoro ho vavolombelon’ny asan’ny Fanahy Masina amin’ny fanorenana Fiangonana amin’ny toerana izay nametrahan’ny Tompo azy.

Hanampy azy ireo hiroso tsy am-pisalasalana amin’ny fitoriana ny Soratra Masina anie ity boky ity, amin’ny firaisana marina amin’i Kristy Jesosy, araky ny Teny fanevan’ny faha-25 taonan’ny FKMSM manao hoe: “Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy”, Jaona 15: 5b.

Geneva, faha 2 Mey 2010.

RANDRIAMIHARISOA Alex

Filohan’ny FKMSM

TEHINDRAZANARIVELO Liva

Komity FKMSM, mpandrindra ny fanontana ny boky

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

culte | fivavahana,fkmsm,nouvelles | vaovao

21|05|09 – STN – CULTE [Neutchâtel, CH]

19 Mai , 2009  

FKMSM – NEUCHÂTEL:

securedownload.png

FANASANA

Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika !

Hianao izay efa notantanako avy tany amin’ny faran’ny tany, ary nantsoiko avy tany antsisiny, Ka nilazako hoe : Mpanompoko hianao, efa nofidiko ka tsy mba hariako….Isaia 41 :9

Tamin’ny taona 1985 no niforonan’ny FKMSM ( Fiangonana kristianina malagasy eto Suisse sy ny manodidina) , ny tanjony dia hampiray ny mpino rehetra araka izay voalazan’ny fanevan’ny iraisam-pinoana hoe : ny Batisa dia iray, ny Finoana dia iray, ny Fiangonana iray satria mino Tompo iray
Noho ny fahasoavan’Andriamanitra lehibe ary, dia hihitatra aty Neuchatel izany fiaraha-mivavaka iraisam-pinoana izany,
Mba ahafahan-tsika malagasy mpiray tanindrazana miara-mivavaka sy midera an’ Andriamanitra miaraka, amin’ny tenin-drazantsika.

Koa dia manasa anareo , ho tonga maro, hanafana ny fotoam-panokafana amin’ny 24 MAI 2009, ho avy izao, amin’ny 3 ora tolankandro, ao amin’ny Eglise La maladiere, antsinanan’ny hopitaly Pourtales.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra, ary ho amintsika olony kosa ny fahasoavany !

NB : hisy ny fizarana ny programme eo am-baravarana amin’io andro io, ary koa , aorian’ny fotoam-pivavahana dia ho hisy fiarahana misotro ranom-boasary mitam-pihavanana…mandram-pihaona tompoko !

Fifandraisana : Atoa BELAZAINA Fleuri Abel
   Natel :078 640 26 06
   Email : abelazaina@yahoo.fr

 
Atoa RASOLOFONIAINA Rado Etienne
 Natel :079 599 88 48

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,