fkmsm,nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

11 Juil , 2018  

«Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha-mitomany amin’izay mitomany” (Romana 12: 15)»

Miarahaba antsika rehetra, amin’ny maha iray antsika ao amin’ny Tompo dia amin’alahelo lehibe no ilazana aminartsika fa nodimandry ny zandrin’i Liva faralahy.

Vaovao mampalahelo faha-roa, nodimandry koa ny maman’i Nivo.

Efa lasa any Madagasikara izy ireo dia mangataka antsika hitondra antsika hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

, , , , , , , ,

fkmsm,nouvelles | vaovao

@genda | Filazana manjo

1 Août , 2013  

Filazana manjo:

 

sosialy
« Miaraha ory amin’izay ory »

Amin’ny maha iray antsika ao amin’i Tompo dia mampandre antsika fa namoy ny Rainy any Madagasikara i Dorette Burky.
Mangataka vavaka ho azy sy ny Fianakaviana manontolo any Toliara.
Misaotra Tompoko.

http://sosialy.fkmsm.ch

“ Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.”. Psaume 46:2

<

, , , , , , , , , ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

23 Août , 2010  

Filazana manjo:

sosialy


« Miaraha miory amin’izay miory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo, noho ny fihavanana ary araka ny fampandrenesana avy amin’ny fianakaviana, dia mampandre antsika fa nodimandry ny dadan’ Liria.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

http://sosialy.fkmsm.ch

“ Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany”. Jeremia 29: 11

<

, , , , , , , , , ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

9 Nov , 2009  

Filazana manjo:

sosialy


« Miaraha miory amin’izay miory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo, noho ny fihavanana ary araka ny fampandrenesana avy amin’ny fianakaviana, dia mampandre antsika fa nodimandry ny dadaben’i Mahery, dadatoan’i Honitra.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

http://sosialy.fkmsm.ch

<

, , , , , , , , , ,

culte | fivavahana,fkmsm,nouvelles | vaovao

27|09|09 – STN – CULTE [Neutchâtel, CH]

21 Sep , 2009  

FKMSM – NEUCHÂTEL:

stn.png

FANASANA

Hoy Jesosy: Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy Jaona15 :5

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa  Kristy Tompontsika !

Ry havana malala, faly mamangy sy miarahaba anareo rehetra
@ anaran’i Jesoa Kristy izahay.

Ankehitriny dia mampatsiahy antsika rehetra, ny @ fotoam-pivavahana fanaon-tsika isaky  Alahady faran’ny volana aty Neuchatel.

Manantena ny fahatongavantsika maro.

Ento ny namanao , izay mbola tsy nandre, fa zava-dehibe amintsika malagasy tokoa izany mivavaka sy manompo an’Andriamanitra izany, ary indrindra moa fa ny FIHAVANANA  MALAGASY izay tiana hohamafisina koa ao anatin’izany, fiaraha-miombom-bavaka izany.

Farany, dia mamporisika antsika rehetra hanana firaisana mandrakariva amin’Andriamanitra, mba hamoazantsika voa tsara dia : finoana, fitiavana, fahalemem-panahy, toem-panahy araka an’Andriamanitra.
Mandram-pihaona, ary mahereza daholo tompoko,

Ny Komity

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,