Announcements,fkmsm

@GENDA | FILAZANA MANJO

30 Août , 2019  

Miarahaba antsika rehetra, amin’ny maha iray antsika ao amin’ny Tompo dia amin’ny alahelo lehibe sy amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika fa nodimandry tamin’ny Alarobia alina i Madame Colette Andriamasy .

Koa mangataka ny hitondrantsika am- bavaka ny fianakaviana hiatrehana izao fotoana mangidy izao.

Ny famangiana ny fianakaviana dia ho tanterahana ao amin’ny :

Funérarium de Gex demain ny Zoma 30 Aogostra 2019 amin’ny 5 ora hariva

Adresse :
831 avenue Francis Blanchard
01170 GEX.
En face de Carrefour Market.
Parking : éventuellement dans le parking de Carrefour Market.

,

Announcements,fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

17 Août , 2017  

« Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no nahatoy izao ahy… » 1 Kor 15:10

Amin’ny alahelo lehibe nefa koa amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hilazana anareo fa nodimandry tamin’ny  15 aogositra 2017 i dadan’i Hubert sy Mamy rehefa nivahiny teto nandritra ny 93 taona.

Mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

Ny FKMSM dia miara-ory tanteraka ary mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.

,