fkmsm,nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

11 Juil , 2018  

«Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha-mitomany amin’izay mitomany” (Romana 12: 15)»

Miarahaba antsika rehetra, amin’ny maha iray antsika ao amin’ny Tompo dia amin’alahelo lehibe no ilazana aminartsika fa nodimandry ny zandrin’i Liva faralahy.

Vaovao mampalahelo faha-roa, nodimandry koa ny maman’i Nivo.

Efa lasa any Madagasikara izy ireo dia mangataka antsika hitondra antsika hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

, , , , , , , ,

culte | fivavahana,fkmsm,nouvelles | vaovao

28|03|15 Fotoam-pivavahana ho an’ny traboina/ Culte pour Madagascar [ Bernex – CH] à 16h

28 Mar , 2015  

« ZANAHARY Ô! TAHIO NY TANINDRAZANAY »

« Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry lena ka
hivavaka sy hitady ny tavako ary hia/a amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any andanitra
Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny » Il Tantara 7: 14

Eo anatrehan’nv voina mihatra amin’ny firenena sy ireo mpiray tanindrazana
amintsika any Madagasikara, dia voninahitra ho an’ny Masoivohon’i Madagasikara
eto Genève miaraka amin’ireo Vondrom-bavaka Kritiana Malagasy eto Soisa sy
Frantsa manodidina ny manasa ireo Mpiray Tanindrazana rehetra miasa sy
mipetraka na mandalo eto Soisa sy Frantsa manodidina ho tonga hanatrika ny
fotoam-pivavahana iraisam-pinoana « VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA » izay
hatao ny Sabotsy 28 martsa 2015 amin’ny efatra ora folakandro ao amin’ny Paroisse
Protestante Bernex Config.non, Chemin de Sur-Beauvent, 20- 1233- Bernex
.

Ao aorian’ny fotoam-pivavahana dia hisy famarotana vokatrin’ny Mpila
Ravin’ahitra izay handraisan’ny tsirairay anjara. Ny vola azo amin’izany dia hatokana
ho an’ireo mpiray tanindrazana amintsika tra-boina.

Koa dia maniry ny fahatongavantsika maro, ary manantena ihany koa ny mba
hampitantsika sy hampilazantsika ireo tapaka sy namana rehetra.


Suite aux catastrophes naturelles survenues ces dernières
semaines au Pays, l’Ambassade de Madagascar vous convie à
participer à l’événement préparé en faveur des sinistrés.
Cette manifestation, organisée avec le concours des
Communautés chrétiennes de la Suisse et de la France voisine, aura
lieu le 28 mars 2015 à 16 heures à la
Paroisse Protestante Bernex Confignon,
Chemin de Sur-Beauvent, 20
1233 – Bernex

Le Programme se déroulera en deux parties :
Partie 1 : Culte œcuménique pour Madagascar ;
Partie Il : Vente de snacks typiquement Malgaches.

La somme récoltée durant cet événement sera versée en faveur
des sinistrés.

, , , , , ,

Non classé,nouvelles | vaovao

Joyeuse fête des mères à toutes les mamans!

12 Mai , 2013  

 

safe_image.php

La FKMSM souhaite une bonne fête à toutes les mères en y associant également toutes celles qui contribuent à l’éducation de nos enfants. Soyez bénies! http://fanasina.fkmsm.ch/

Reny Rène Neny Nène Nine Niny Mama Endry Nindry Njary Môàna …Bôfy Fibô Rabôfy Rafibany Rafotsy …selon les régions ou les générations, il y a plusieurs façons pour dire mère à Madagasikara, mais au sein de la FKMSM les femmes sont regroupé…es au sein du ‘Fanasina’ .

http://www.facebook.com/fkmsm

 

, , , , , , ,

bénédiction | fahasoavana,divers | samihafa,fkmsm,nouvelles | vaovao

Tsangambato FKMSM 25ème | Tonga ny Mazava III

24 Sep , 2010  

Fiangonana Krisitiana Malagasy eto Soisy sy ny manodidina

dia manolotra anareo ny boky

Ny Fiangonana Kristiana :
Tonga ny Mazava III

N

oho ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia feno 25 taona ny niorenan’ny Fiangonana Kristiana Malagasy eto Suisse sy ny manodidina. Ny FKMSM, araky ny fanafohizan-teny ahafantaran’ny maro azy, dia nipoitra avy tamin’ny fanirian’ireo Malagasy nonina tao Suisse fahizany – notarihin’ireo Komity voalohany dia i Pastora Rabemanantsoa Noël mivady, Itompokolahy Robel Blaise, Raharison Aimé, Jaona Emile, Andriamasy Léon, Robel Olga ary Eggiman Angeline – hiaraha-mivory, hidera an’Andriamanitra amin’izay fomba efa mahazatra azy, amin’ny vavaka sy hira amin’ny teny malagasy.

Hatry ny niorenan’ny FKMSM tamin’ny taona 1985 ka mandrak’androany dia miverina matetika ny fanontaniana hoe: “Moa tena Fiangonana marina ve ny FKMSM?”. Ho an’ireo mpiangona ao moa dia ENY mazava ny valin-teny satria ny fanarahana an’Andriamanitra, amin’ny alàlan’ny fanajana sy fampianarana madio ny Soratra Masina ary ny fizaràna marina ny Sakramenta, no antony ivoriany ao. Ho an’ny olona sasany kosa, Kristiana tsotra na mpitondra fivavahana, dia fikambanana (“association”) ny FKMSM fa tsy azo antsoina hoe Fiangonana satria tsy miankina amin’ireo Fiangonana samihafa misy any Madagasikara, toy ny EKAR, FJKM, FLM, Advantista, ary Anglikana.

Mitondra valiny momba io fanontaniana io Pastora RABEMANANTSOA Noël amin’ity boky ity, amin’ny alàlan’ny famelabelarana ny atao hoe “Fiangonana Kristiana”, arak’izay voalaza ao amin’ny Soratra Masina.

Isaorana Andriamanitra naniraka ny mpanompony hanao izany asa masina izany, ary mankasitraka an’i Pastora RABEMANANTSOA Noël nanaiky nampiasa ny talenta nomen’ny Tompo azy ho amin’izany.

Koa am-pifaliana no anoloran’ny FKMSM ity boky ity ho isan’ny tsangam-baton’ny fankalazana ny faha-25 taona niorenany. Tsy ho an’ny mpiangona ao amin’ny FKMSM irery ihany anefa ny boky, fa ho an’ireo Kristiana tsy an-kavanavaka izay mijoro ho vavolombelon’ny asan’ny Fanahy Masina amin’ny fanorenana Fiangonana amin’ny toerana izay nametrahan’ny Tompo azy.

Hanampy azy ireo hiroso tsy am-pisalasalana amin’ny fitoriana ny Soratra Masina anie ity boky ity, amin’ny firaisana marina amin’i Kristy Jesosy, araky ny Teny fanevan’ny faha-25 taonan’ny FKMSM manao hoe: “Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy”, Jaona 15: 5b.

Geneva, faha 2 Mey 2010.

RANDRIAMIHARISOA Alex

Filohan’ny FKMSM

TEHINDRAZANARIVELO Liva

Komity FKMSM, mpandrindra ny fanontana ny boky

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

concert | fampisehoana,fkmsm,nouvelles | vaovao,valihan'i jehovah

Madagaskar-Tage 2009 | Masoala Zürich

19 Oct , 2009  

Madagaskartage

« Willkommen im Pfefferland »

Aktivitäten für Gross und Klein über das Land und die Kultur Madagaskars.

Madagaskar-Tage 2009 | Masoala Zürich10./11. Oktober 2009

By: tomavana

“Valihan’i Jehovah” – © zooh [zoo.ch >>]

Hankalazaina ny Zoma 9, sy ny Asabotsy 10 ary ny Alahady 11 Ôktôbra 2009 any amin’ny Zoo-n’i Zürich ny andron’i Madagasikara.

Andro atokan’ny Zoo-n’i Zürich hanangonam-bola hamatsiana ny Valan-javaboaharin’i Masoala izay midadasika indrindra any Madagasikara.
Ny antokom-pihira Valihan’i Jehovah no hanafana ny fotoana isaky ny ora marina  [13:00, 14:00, …]. Anantenana ny fandraisan’anjaran’ny tompon’andraikitra ambony avy any amin’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Ala ary ny Fizahan-tany izany fankalazana izany.

[FR] Les Journées de Madagascar >> seront célébré au zoo de Zurich le vendredi 10, samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2008.

Manifestation organisé par le  Zoo de Zurich pour récolter des fonds et venir en soutien au plus grand Parc National de Madagascar, Masoala.
Le samedi et le dimanche, le chœur malgache Valihan’i Jehovah se produira chaque heures [13:00, 14:00, …]. La participation de hauts fonctionnaires du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme de Madagascar au cours de ces festivités est attendue.

Madagassischer Tanz

[ENG] Madagascar days >> will be celebrated at Zurich Zoo on Friday 3, Saturday 10 and Sunday 11 October 2008.

An event planned by the Zurich Zoo to raise funds for support to the largest National Park in Madagascar, Masoala.
On Saturday and Sunday the Malagasy choir Valihan’i Jehovah will perform each hours [13:00, 14:00, …]. The participation of officials from the Ministry of Environment, Forests and Tourism of Madagascar is expected during these festivities.

[Madagaskar-Tage 2006 : Andron’i Madagasikara hoan’i Masoala >>] [Madagaskar-Tage 2007 : Andron’i Madagasikara 07 any amin’ny Zoo-n’i Zurich >>]

[Madagaskar-Tage 2008 : Andron’i Madagasikara 08 any amin’ny Zoo-n’i Zurich >>]

, , , , , , , , , , , , ,