fkmsm,nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

11 Juil , 2018  

«Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha-mitomany amin’izay mitomany” (Romana 12: 15)»

Miarahaba antsika rehetra, amin’ny maha iray antsika ao amin’ny Tompo dia amin’alahelo lehibe no ilazana aminartsika fa nodimandry ny zandrin’i Liva faralahy.

Vaovao mampalahelo faha-roa, nodimandry koa ny maman’i Nivo.

Efa lasa any Madagasikara izy ireo dia mangataka antsika hitondra antsika hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

, , , , , , , ,

fkmsm,nouvelles | vaovao

@genda | Filazana manjo

1 Août , 2013  

Filazana manjo:

 

sosialy
« Miaraha ory amin’izay ory »

Amin’ny maha iray antsika ao amin’i Tompo dia mampandre antsika fa namoy ny Rainy any Madagasikara i Dorette Burky.
Mangataka vavaka ho azy sy ny Fianakaviana manontolo any Toliara.
Misaotra Tompoko.

http://sosialy.fkmsm.ch

“ Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.”. Psaume 46:2

<

, , , , , , , , , ,

fkmsm,nouvelles | vaovao

@genda | Filazana manjo

27 Juil , 2013  

Filazana manjo:

necrologie260713
« Miaraha ory amin’izay ory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo, noho ny fihavanana ary araka ny fampandrenesana avy amin’ny fianakaviana, dia mampandre antsika fa nodimandry i Donnée RABE.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

http://sosialy.fkmsm.ch

“ Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho”. Sal 23:1

 

, , , , , , , , , , , , ,

culte | fivavahana,fkmsm,projet | tetikasa

03|03|13 – Cyclone – informations et culte œcumenique [Genève, CH]

1 Mar , 2013  

 

 cyclone2

Appel à la solidarité pour les victimes du cyclone Haruna

Chers frères et sœurs en Christ,

La F.K.M.S.M. fait appel à votre solidarité pour aider les sinistrés du cyclone Haruna dans le sud de Madagascar. Vous pouvez donner votre contribution  au cours du prochain culte de ce dimanche 3 mars à 15h à Genève, à la Paroisse de la Servette (collecte supplémentaire) Les dons seront directement  versés aux personnes nécessiteuses par l’intermédiaire des anciens membres et amis de la FKMSM à Tuléar. Si vous ne pouvez pas venir au culte ce dimanche vous pouvez aussi  envoyer vos dons à

Communauté chrétienne Malagasy en Suisse et Environs
1200 GENEVE
CCP 10-27500-5  ( IBAN CH30 0900 0000 1002 7500 5 )
Mention : Cyclone Haruna

La FKMSM remercie de tout cœur les paroissiens de Saint-Laurent-Eglise qui ont offert spontanément la totalité de la collecte pour les sinistrés au cours du culte commun du dimanche 24 février auquel la chorale S.T.L., la pasteure Brigitte Rabarijaona et le pasteur Arintsoa Zafindriaka ont participé. Que Dieu vous bénisse.

Au nom du comité

Photos voir le lien / Sary jereo ny rohy:

http://www.google.ch/search?q=cyclone+haruna&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=AVEuUZrJMoSF4gTBjYHACA&sqi=2&ved=0CDwQsAQ&biw=1048&bih=730

 

cyclone1

Antso ho fanampiana any ireo tra-boina noho ny rivo-doza  Haruna

Ry rahalahy sy anabavy ao amin’i Kristy,

Ny  F.K.M.S.M. dia manao antso ho firaisankina amin’ireo tra-boina noho ny rivo-doza Haruna any amin’ny faritra atsimon’ny Madagasikara. Ny fanampiana dia afaka atolotra amin’ny fotoam-pivavahana izay hatao ny alahady 3 marsa amin’ny telo ora tolakandro ao Genève, Paroisse de la Servette (rakitra fanampiny) Ny  vola rehetra voaray dia omena mivantana ireo tra-boina amin’ny alalan’ireo mpikambana taloha sy naman’ny FKMSM any Toliara. Raha tsy afaka hanatrika ny fotoam-pivavahana ianao dia azonao koa ny mandrotsaka ny

fanomezanao ao amin’ny CCP 10-27500-5  (jereo io ambony)  Ny FKMSM dia misaotra eram-po eran-tsaina ny mpiangona ao Saint-Laurent Eglise tsy nisalasala nanome ny rakitra rehetra ho an’ny tra-boina, nandritry ny fotoam-pivavahana niarahana ary nandraisan’ny antoko-mpihira STL sy pasitera Brigitte Rabarijaona sy Arintsoa Zafindriaka anjara, ny alahady 24 febroary teo.

Andriamanitra anie hitahy anareo sy hamaly fitia anareo.
Amin’ny anaran’ny komity.

cyclone3

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,