fkmsm,nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

11 Juil , 2018  

«Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha-mitomany amin’izay mitomany” (Romana 12: 15)»

Miarahaba antsika rehetra, amin’ny maha iray antsika ao amin’ny Tompo dia amin’alahelo lehibe no ilazana aminartsika fa nodimandry ny zandrin’i Liva faralahy.

Vaovao mampalahelo faha-roa, nodimandry koa ny maman’i Nivo.

Efa lasa any Madagasikara izy ireo dia mangataka antsika hitondra antsika hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

, , , , , , , ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

8 Déc , 2017  

« Miaraha miory amin’izay miory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo dia amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika fa nodimandry tamin’ny Alatsinainy 4 Desambra  ny vadin’i Mme Martine.

Hisy ny fotoana hahafahantsika manao ny famangiana aty REIGNIER aminy alahady ho avy izao amin’ny 2 ora sy sasany ka hatraminy 7 ora hariva. (527 Rue de La Gare 74930 Reignier ).
Dia mbola afaka mampahery sy mamangy ny fianakaviana koa ny Alatsinainy 11 Desambra amin’ny 1 ora tolak’andro  any aminy Chapelle du Cimetière St George.
Ary ny lamesa fanaovam-beloma farany dia  amin’ny 1 ora sy sasany.
Adresse :
Cimetière de Saint-Georges
Misaotra indrindra Tompoko
Tine sy ny fianakaviana
—-

Bonjour à tous!

Nous vous transmettons ce faire-part du décès du Gaetano, mari de Mme Martine.
Son incinération aura lieu le lundi 11/12/17 après une messe à La Chapelle Au Cimetières de Saint-Georges, Avenue du Cimetière 1
1213 Petit-Lancy a 13h30. Nous pourrons lui rendre hommage à partir de 13h =>13h20.
Pour ceux qui veulent témoigner leurs condoléances, la famille de Tine pourra vous recevoir le dimanche 10/12/17 chez nous Au 527 Rue de La Gare 74930 Reignier.
Que d’une manière ou d’une autre, notre prière l’accompagne dans ce passage vers le Père, unis dans une espérance profondément fraternelle.
MERCI beaucoup.
Famille de Mme Martine

,

nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

12 Juil , 2016  

Filazana manjo Mbola

« Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho »

2 Timoty 4 : 7

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika fa

ny dadan’i Manitra, Mbola sy Miangalisoa ary Andry dia nodimandry ny 9 Jolay 2016.

Alefa amintsika ny faire-part ho fampandrenesana sy hiarahana mitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Ny FKMSM dia miara-ory tanteraka ary mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.

 

, ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

24 Fév , 2015  

Tompoko,
Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika mpianakavin’ny finoana fa nodimandry ny Zoma 20 Febroary teo ny dadan’i Beby.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka ny fianakaviany ahazoana fiononana feno sy fampaherazana avy @ Jesosy Tompontsika.
Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.
Misaotra tompoko.

Jaona 17:24
« Ray ô, tiako mba ho any Amiko amin’ izay itoerako koa ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia Ahy Ianao, talohan’ ny nanorenana izao tontolo izao. »

, ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

5 Fév , 2015  

 

« Miaraha miory amin’izay miory »

Amin’ny maha-iray antsika ao amin’i Tompo dia amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika fa namoy ny zanany lahy i Mr Sasa sy i Mme Noro.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery  ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

« Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » Psaume 46.2

http://sosialy.fkmsm.ch

, ,