fkmsm,nouvelles | vaovao

Fahasoavana | Bénédictions

10 Oct , 2017  

Baptême

bapteme.gif

 

Arahabaina nahazo fahasoavana 

Félicitations pour le baptême de :

Zia

Evana

Sandratra

« Ny ao, an-danitra mifaly,… Ary any ny anjely. Miramirana avokoa. »

 

fkmsm

Retraite spirituelle FKMSM : 21-22 octobre 2017, Maison St Anthelme à Belley,

6 Oct , 2017  

Retraite Spirituelle

« Fa nampionona sy nampangina ny fanahiko aho;…manantenà an’i Jehovah Hatramin’izao ka ho mandrakizay. » Salamo 131

Manasa anao handray anjara amin’ny Retraite Spirituelle karakarain’ny FKMSM
ao @ « Maison St Anthelme ao Belley ».

Ny fotoana dia hanomboka ny sabotsy 21 Oktobra, amin’ny 11 ora maraina

Fanamarihana vitsivitsy

Sakafo ny sabotsy 21 Oktobra 2017, atoandro (repas canadien)

Ny fisoratana anarana

dia efa misokatra  ary mifarana ny zoma 13 Oktobra 2017. 078 615 92 15 na amin’ny alalan’ny mail: komity[at]fkmsm.ch

Ny saran-dasy sy ny fanazavana fanampiny dia azo amin’ny fanoratana mivantana koa  amin’ny komity.

Ho aminao sy ny ankohonanao anie ny Fiadanana avy amin’ny Jesosy Kristy Tompontsika.

Ny komity


 « Je tiens mon âme en paix et silence… Mets ton espoir dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais ! » Psaume 131

Nous vous invitons pour une retraite spirituelle à la Maison St Anthelme à Belley, F.

Date : 21-22 octobre 2017

Repas canadien samedi 21 octobre à midi

Inscription se termine le vendredi dimanche 13 octobre 2017. 078 615 92 15 ou par mail comite[at]fkmsm.ch

Le tarif du séjour contactez également le comité.

Avec nos salutations  fraternelles et la Paix du Christ.

Le comité

culte | fivavahana,fkmsm,valihan'i jehovah

Fotoam-pivavahana / Célébration , 01 octobre 2017, 15:00, Servette (GE)

29 Sep , 2017  

« Mandehana amin’izao herinao izao […];  tsy efa naniraka anao va Aho?»
Mpitsara 6:14

Ny fotoam-pivavahana manarakan’ny FKMSM dia karakarain’ny chorale Valihan’i Jehovah, ny

Alahady 1 oktobra 2017 amin’ny 3 ora tolak’andro

ao amin’ny Fiangonana Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55

Genève 1203

Mahafaly anay ny hiara-hidera sy hankalaza an’Andriamanitra hiaraka aminareo !

Aparitaho, ary manasa anao hizara @ namana sy tapaka

Fanazavana fanampiny : comite[@]fkmsm.ch

____________________________________________________________________

« L’Éternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as […]; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? »
Juges 6:14

Notre prochain culte de la FKMSM sera animée et préparée par la chorale VJ et aura lieu le

Dimanche 1er Octobre 2017, à 15 heures

à la Paroisse Protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55,

Genève 1203

Nous serons ravis de vivre cette célébration avec vous !
Diffusez, partagez et invitez vos connaissances et amis.

Plus d’information
: comite[@]fkmsm.ch

, ,

fkmsm

Repas de soutien, 16 septembre 2017, 12:00, Servette (GE)

11 Sep , 2017  

FANASANA

Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny fiangonana FKMSM ho fanampiana amin’ny fanatanterahana tetikasa any an-tanindrazana. Izany moa dia niantomboka efa ho 26 taona lasa izay : http://projet.fkmsm.ch

Ankehitriny dia manasa anareo izahay hanome tanana ka handray anjara amin’ny fiaraha-misakafo na « repas de soutien » izay hotanterahina ny

Asabotsy 16 septambra 2017 aminny 12h ao aminny

Salle Paroissiale de la Servette

Avenue Wendt 55

1203 Genève

Fandraisana anjara: 20CHF lehibe / 10CHF ankizy

 

Ny fanampiana rehetra voaray mandritra izay hetsika izany dia atokana tanteraka ho an’ny tetikasa rehetra tohanan’ny FKMSM any Madagasikara sy eto Soisy sy ny manodidina.

Manantena ny fahatongavanareo sy ny fanohananareo, ary koa manasa anareo mba hampita sy hampilaza amin’ireo tapaka sy namana.

Mba hanampy anay amin’ny fandaminana dia miangavy anareo izahay mba handefa aminay ny isanareo.

Raha te hanohana ianareo kanefa tsy afaka manatrika dia raisinay am-pitiavana izay foinareo mba ho “erikerika mahatondra-drano”. Indro ny kaonty ahafahana manao izany:

CCP: 10-27500-5

Dia misaotra eram-po anareo sahady amin’ny fiaraha-mientana ary manao veloma anareo amin’ny anaran’ny Tompo.

Ny komity

, ,